เลขทะเบียน 640012 วันที่ 15 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 14
ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ เหม่นแหลม ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว งามเลอค่า หาชมได้ยาก ภาพถ่ายเมืองสยามในวันเก่าก่อน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาพถ่าย ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การถ่ายภาพ/อุปกรณ์ถ่ายภาพ สถิติ

รูปภาพที่ 1