เลขทะเบียน 650004 วันที่ 01 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว กราบบูชาพระพุทธปฏิมา ในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระพุทธรูป ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ศาสนา ความเชื่อต่าง ๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1