เลขทะเบียน 650001 วันที่ 17 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,2
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว หลอมใจถวายภักดิ์ แจ้งประจักษ์ทั้งโลกา ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4