เลขทะเบียน 640099 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 1,8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว แจก 1 ล้านเล่มทั่วปท. วธ.พิมพ์เพิ่มในหลวง ร.9 พร้อมหนังสือพระเมรุมาศ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2