เลขทะเบียน 640097 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 21
ชื่อผู้แต่ง ทีมข่าวสตรี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงตามรอยพระบาทฟื้นฟูป่า แหล่งน้ำ สร้างชุมชนยั่งยืน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง แหล่งท่องเที่ยว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เบ็ดเตล็ด สถิติ

รูปภาพที่ 1