เลขทะเบียน 640096 วันที่ 22 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า 3
ชื่อผู้แต่ง พัชรพรรณ โอภาสพินิจ (เรื่อง),พสุพล ชัยมงคลทัพย์ (ภาพ) ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เปิดความรู้สึก "วิทยา ผิวผ่อง" อดีตนกปกครองผู้กราบพระบาท "ในหลวง ร.9" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ชีวประวัติ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว เบ็ดเตล็ด สถิติ

รูปภาพที่ 1