เลขทะเบียน 640094 วันที่ 20 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1
ชื่อผู้แต่ง เติมศรี ลดาวัลย์, บุรยา ศราภัยวานิช ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สถานที่ทำน้ำอภิเษก สมัย ร.7 และ ร.9 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง แหล่งท่องเที่ยว ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถิติ

รูปภาพที่ 1