เลขทะเบียน 640092 วันที่ 19 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง พงษ์พรรณ บุญเลิศ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ฝนหลวง ดับแล้งต่างแดนพระเมตตา ข้ามฟ้า...ข้ามโลก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ทฤษฎีใหม่ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3