เลขทะเบียน 640089 วันที่ 21 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "พระเทพ"เสด็จฯ บวงสรวงบูชาครูเครื่องสด เจิมเทวดาประดับพระจิตกาธานประดิษฐานพระบรมโกศของ ร.9 รื้อนั่งร้านพระเมรุมาศหมดแล้ว ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ - พระราชกรณียกิจ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2