เลขทะเบียน 640088 วันที่ 16 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 21
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว 99 ศิลปินรวมใจถ่ายทอดความงดงาม "ในหลวง ดวงใจของปวงชน" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระบรมสาทิสลักษณ์ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ธุรกิจนิทรรศการ/การประชุม สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2