เลขทะเบียน 640087 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ความร้อนไม่ได้ทำลายความมุ่งมั่ง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ชาวไทย - ความตั้งใจ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1