เลขทะเบียน 640010 วันที่ 05 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 20
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว วิถีเกษตรตามรอยพ่อ 10 แนวคิดพอเพียง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ทฤษฎีใหม่ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1