เลขทะเบียน 640084 วันที่ 22 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 23
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว จิตรกรรม "รูปที่มีทุกบ้าน" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระบรมสาทิสลักษณ์ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ธุรกิจนิทรรศการ/การประชุม สถิติ

รูปภาพที่ 1