เลขทะเบียน 640082 วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 14
ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ เหม่นแหลม ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว ที่สุดมงคลแห่งชีวิต "ธีระวัฒน์ คะนะมะ" 1 ใน 8 ศิลปินผู้วาดภาพประกอบ "พระมหาชนก" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระบรมสาทิสลักษณ์ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4