เลขทะเบียน 640080 วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 5
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระบรมสาทิสลักษณ์ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ธุรกิจนิทรรศการ/การประชุม สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3