เลขทะเบียน 640079 วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 24
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "อ.เฉลิมชัย" นำ 14 ศิลปินระดับชาติร่วมไทยรัฐและพสกนิกรไทย ส่งพ่อสู่ฟ้า ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระบรมสาทิสลักษณ์ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2