เลขทะเบียน 640009 วันที่ 23 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 5
ชื่อผู้แต่ง 20 ราคา - บาท
หัวข้อข่าว ศิลปินบัวหลวงนำเสนอความดีของพ่อหลวง ผ่านผลงาน "70 ปีรัชกาลที่ 9 ของพวกเราชาวไทย" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นิทรรศการ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2