อาจารย์ดร.ยุทธนา พันธ์มี
อาจารย์ดร.ยุทธนา พันธ์มี

อาจารย์ดร.ยุทธนา พันธ์มี

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
อาจารย์ดร.ยุทธนา พันธ์มี
yutthana punmee
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
yutthana.edu@gmail.com yutthana.edu@gmail.com yutthana.edu@gmail.com yutthana.p@ovec.moe.go.th yutthana.edu@gmail.com
สังกัด/หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
Login

อาจารย์ดร.ยุทธนา พันธ์มี
โพสต์

บุคลากร