ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม

ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
Thirawit Praimahaniyom
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
thirawit_p@kpru.ac.th thirawit_p@kpru.ac.th thirawit_p@kpru.ac.th mr.ray@hotmail.co.th
สังกัด/หน่วยงาน :
คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
ภาษาอังกฤษ
Login

ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
โพสต์

บุคลากร