สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2017 ผู้ชม 248

มีบริการและมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการ ดังนี้

  1. บริการ ยืน - คืน
  2. หนังสือภาษาไทย หมวด 000 - 400
  3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  4. บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
  5. บริการเครื่องมือช่วยสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพโดย โสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=88