หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

เผยแพร่เมื่อ 14-07-2017 ผู้ชม 90

เปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) 

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ซึ่งเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย ท่านสามารถเข้าทดลองใช้งาน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) มีหนังสือ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์  สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  แพทยศาสตร์  เป็นต้น http://community.ebooklibrary.org/?affiliatekey=WEL-KaPhRaUnJu24

ที่มา  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Tags : แผนบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ห้อง STUDIO สำหรับการผลิตสื่อ 22 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560 "วันแม่แห่งชาติ" กิจกรรมยอดนักอ่าน เดือนเมษายน 2558 ยอดนักอ่าน กันยายน 2558 10 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่