ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ

เผยแพร่เมื่อ 13-07-2017 ผู้ชม 34

วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ ซึ่งเป็น โครงการส่งเสริมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ร่วมนำเสนอหนังสือที่ตนชอบอ่านและได้ประโยชน์จากการอ่าน  กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 30  มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มีรายชื่อผู้โชคดี ดังต่อไปนี้

  1. นางสาวสุภาพร  แซ่ลี  โปรแกรมวิชาภาษาจีน  คณะครุศาสตร์
  1. นางสาวสมฤดี  ถนอมพงศ์ดี  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์
  1. นายณัฐวัฒน์  เกิดมีโภชน์  โปรแกรมวิชาภาษาจีน  คณะครุศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านค่ะ
งานประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเเพชร  

 

Tags : การออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ตามแนวคิดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ครั้งที่ 2 ให้กับบุคลากร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการพัฒนางานวิจัยแบบ R2R เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัยของบุคลากร วันที่ 25 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน กิจกรรมการอบรม มุมมองการปรับเปลี่ยนห้องสมุดโรงเรียน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 6 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1