ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ

เผยแพร่เมื่อ 13-07-2017 ผู้ชม 178

วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ ซึ่งเป็น โครงการส่งเสริมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ร่วมนำเสนอหนังสือที่ตนชอบอ่านและได้ประโยชน์จากการอ่าน  กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 30  มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มีรายชื่อผู้โชคดี ดังต่อไปนี้

  1. นางสาวสุภาพร  แซ่ลี  โปรแกรมวิชาภาษาจีน  คณะครุศาสตร์
  1. นางสาวสมฤดี  ถนอมพงศ์ดี  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์
  1. นายณัฐวัฒน์  เกิดมีโภชน์  โปรแกรมวิชาภาษาจีน  คณะครุศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านค่ะ
งานประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเเพชร  

 

เอกสารประกอบ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=79