กิจกรรมสัมมนาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 12-07-2017 ผู้ชม 98

กิจกรรมสัมมนาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560 เรื่อง "How to prepare undergraduate students in the field of science for Thailand 4.0"  วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช

ภาพโดย งานโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ภาพกิจกรรม เต้นแอโรบิก 30 นาที ทุกวันพุธ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ กิจกรรมสัมมนาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2560 5 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ อบรมพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมยอดนักอ่าน เดือนเมษายน 2558 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ใช้บริการ "การผลิตดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน" กิจกรรมสัมมนาวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560