ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 07-07-2017 ผู้ชม 29

ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560 "วันแม่แห่งชาติ"  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมา

ภาพโดย  ประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560 พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่ 12 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 16 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ 26 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ Zone อาหารและเครื่องดื่ม