ภาพกิจกรรม เต้นแอโรบิก 30 นาที ทุกวันพุธ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เผยแพร่เมื่อ 05-07-2017 ผู้ชม 51

ภาพกิจกรรมเต้นแอโรบิก 30 นาที ทุกวันพุธ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพโดย งานโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560 กิจกรรมยอดนักอ่าน เดือนเมษายน 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Zone อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty / อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 17 กรกฏาคม 2558 KM การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ