พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 06-07-2017 ผู้ชม 134

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2560 

ภาพโดย งานโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 กิจกรรมการอบรม มุมมองการปรับเปลี่ยนห้องสมุดโรงเรียน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต