การออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ตามแนวคิดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เผยแพร่เมื่อ 05-07-2017 ผู้ชม 24

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนะพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ร่วมกิจกรรม การออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ตามแนวคิดพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  กิจกรรมจัดขึ้น ทุกวัน พุธ  เวลา  16.00 น. 

ภาพโดย โสตทัศนวัสดุ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ FB pizzy3

 

Tags : ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมการพัฒนางานวิจัยแบบ R2R เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิจัยของบุคลากร วันที่ 25 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560 การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2560 17-21 ก.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่ กิจกรรมเชิดชู ครู มาลัย ชูพินิจ พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4