แผนบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 02-07-2017 ผู้ชม 20

แผนบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. แผนบริการวิชาการ  ประจำปี 2559
  2. แผนบริการวิชาการ  ประจำปี 2558
  3. แผนบริการวิชาการ  ประจำปี 2557
  4. แผนบริการวิชาการ  ประจำปี 2556
  5. แผนบริการวิชาการ  ประจำปี 2555
  6. แผนบริการวิชาการ  ประจำปี 2554
  7. แผนบริการวิชาการ  ประจำปี 2553

 

Tags : กิจกรรมประกวดภาพถ่ายมารยาทการใช้ห้องสมุด แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2560 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรม ความสุขสร้างได้ในห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 19 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ มุทิตาจิต อาจารย์และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 16 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ 12 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่