SAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 02-07-2017 ผู้ชม 29

SAR  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. SAR ประจำปี 2557
  2. SAR ประจำปี 2556
  3. SAR ประจำปี 2555

 

Tags : บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7 บริการจองห้อง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนทรัพยากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560 "วันแม่แห่งชาติ" การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 6 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ อบรมพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน 8-10 พ.ค. 2560 ศึกษาดูงานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชลบุรี