แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 02-07-2017 ผู้ชม 238

แผนปฏิบัติราชการประจำปี  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
  2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
  3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
  4. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558
  5. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557
  6. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
  7. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
  8. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554
  9. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553

 

Tags : แผน ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=65