แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 02-07-2017 ผู้ชม 29

แผนปฏิบัติราชการประจำปี  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
  2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
  3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558
  4. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557
  5. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
  6. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
  7. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554
  8. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553

 

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ฐานข้อมูล สกอ. บอกรับ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ภาษา) การตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 19 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยชาติลาว กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2560