แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 02-07-2017 ผู้ชม 24

แผนกลยุทธ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  1. ประจำปี 2556 - 2560
  2. ประจำปี 2552 - 2555

 

Tags : 19 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่ สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กำแพงเพชร ภาพกิจกรรม เต้นแอโรบิก 30 นาที ทุกวันพุธ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สวัสดีปีใหม่ 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ยอดนักอ่าน กันยายน 2558 ต้อนรับคณะจาก Dragon University นิทรรศการเปิดโลกแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 2558