พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 12-06-2017 ผู้ชม 21

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพโดย งานโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : Zone อาหารและเครื่องดื่ม แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงสร้างการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร กิจกรรมประกวดการออกแบบโปสเตอร์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Zone อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ใช้บริการ "การผลิตดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน" กิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก 30 นาที ทุกวันพุธ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 5 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่