กิจกรรมประกวดภาพถ่ายมารยาทการใช้ห้องสมุด

เผยแพร่เมื่อ 14-07-2017 ผู้ชม 90

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย "มารยาทการใช้ห้องสมุด" รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 26 กรกฏาคม 2560  ส่งผลงานได้ที่  งานวารสารและหนังสือพิมพ์ ชั้น 1  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชิงรางวัลรวมมูลค่า 5,000 บาท

งานวารสารและหนังสือพิมพ์ ชั้น 1  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการ ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ บริการจองห้อง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560 12 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ 8-10 พ.ค. 2560 ศึกษาดูงานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่และละลายพฤติกรรม 23-25 มีนาคม 2558 17-21 ก.ค.2560 แนะนำหนังสือใหม่ 10 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่