หลักเกณฑ์และรูปแบบการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ 27-06-2017 ผู้ชม 34

หลักเกณฑ์และรูปแบบการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต่างๆ

 

Tags : แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ครั้งที่ 2 ให้กับบุคลากร 19 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ผู้ที่ได้รับรางวัล บอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ 19 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ 10 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการห้องเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจประเมิน ข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015