ทำเนียบผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 03-06-2017 ผู้ชม 562

 

ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการ ช่วงปี
พ.ศ. 2560 - ปัจุบัน
พ.ศ. 2556 - 2559

รองศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยกุล
ผู้อำนวยการ ช่วงปี
พ.ศ. 2552 - 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก
ผู้อำนวยการ ช่วงปี
พ.ศ. 2546 - 2548

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการ ช่วงปี
พ.ศ. -

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=5