ทำเนียบผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 03-06-2017 ผู้ชม 133

 

ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการ ช่วงปี
พ.ศ. 2560 - ปัจุบัน
พ.ศ. 2556 - 2559

รองศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยกุล
ผู้อำนวยการ ช่วงปี
พ.ศ. 2552 - 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก
ผู้อำนวยการ ช่วงปี
พ.ศ. 2546 - 2548

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการ ช่วงปี
พ.ศ. -

Tags : ฐานข้อมูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560 22 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 อันดับสาขาปริญญาตรี ที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในปี 2017 โดย NAC การออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ตามแนวคิดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์รูปคู่กับแม่ 5 สิงหาคม 2558 กิจกรรมยอดนักอ่าน เดือนเมษายน 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2560 6 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่