วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 26-06-2017 ผู้ชม 184

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พาทัวร์นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา หมู่เรียน 6011207 จำนวน 27 คน วันที่ 26 มิถุนายน 2560  เวลา 10.00 -11.00 น. เพื่อนักศึกษาจะได้ทราบถึงบริการต่างๆ ที่มีให้บริการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน 6018202 จำนวน 32 คน (ช่วงบ่าย)  

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=47