แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 21-06-2017 ผู้ชม 129

SketchUp 2016 / บุญทรัพย์ วิชญางกูร 
9786162006661
006.68 บ462ส

NEW ECONOMIC MODEL = กระบวนทัศน์เศรษฐกิจใหม่ กับความจำเป็นของธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย
อาทิตย์ เคนมี, บรรณาธิการ
9786163290618
338.9593 อ621น

Love Journey ทริปนี้มีรัก / แอนดารีน, นามแฝง
9786160023578
น อ944ล

Communicative english for tourism / Kanitta Utawanit
9786163142344
428.34 K16C

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=42