แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 21-06-2017 ผู้ชม 21

SketchUp 2016 / บุญทรัพย์ วิชญางกูร 
9786162006661
006.68 บ462ส

NEW ECONOMIC MODEL = กระบวนทัศน์เศรษฐกิจใหม่ กับความจำเป็นของธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย
อาทิตย์ เคนมี, บรรณาธิการ
9786163290618
338.9593 อ621น

Love Journey ทริปนี้มีรัก / แอนดารีน, นามแฝง
9786160023578
น อ944ล

Communicative english for tourism / Kanitta Utawanit
9786163142344
428.34 K16C

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560 27 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 9001 : 2015 วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มรภ.กำแพงเพชร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 5 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ 9 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่