บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงแพชร นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2017 ผู้ชม 186

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาบุคลากรสสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้จากการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการทำงานที่ดี อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน การสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=4