แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 20-06-2017 ผู้ชม 58

Fast Dict พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับคำศัพท์ที่ต้องรู้ให้ได้ / วราลักษณ์ บุญเทพ
9786162367748
อ 423.95911 ว323ฟ

English is all Around = ฝึกพูดอังกฤษ จากเรื่องรอบตัว / อารดา กันทะหงษ์
9786165279260
428 อ644อ

Facebook : โลกอันซ้อนกันอยู่ / ชาติ กอบจิตติ
9786167751849
089.95911 ช516ฟ

Darkside in three kingdoms = ด้านมืดในสามก๊ก ตอน ชำแหละหัวใจคนร้อยเล่ห์โจโฉ / เอก อัคคี
9786167973173
895.1 อ871ด

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7 กิจกรรมสัมมนาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2560 บริการจองห้อง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน SAR สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ครั้งที่ 2 21 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ นิทรรศการเปิดโลกแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 2558 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 22 มิถุนายน 2560