19 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2017 ผู้ชม 146

วันที่ 19 มิถุนายน 2560  นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยศาสตร์ทั่วไป จำนวน 30 คน (ช่วงเช้า) , โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จำนวน 28 คน และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง จำนวน 15 คน (ช่วงบ่าย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทัวร์ห้องสมุด และได้รู้เกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่มีให้บริการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=37