จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 04-09-2017 ผู้ชม 393

จดหมายข่าว ประจำปี 2560

 1. จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2560
 2. จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 3. จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2560
 4. จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2560
 5. จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2560
 6. จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 2560
 7. จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2560
 8. จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 9. จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2560
 10. จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2560
 11. จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 12. จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2560

จดหมายข่าว ประจำปี 2559

 1. จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2559
 2. จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 3. จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2559
 4. จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2559
 5. จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2559
 6. จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 2559
 7. จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2559
 8. จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 9. จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2559
 10. จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2559
 11. จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
 12. จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2559

จดหมายข่าว ประจำปี 2558

 1. จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2558
 2. จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 3. จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2558
 4. จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2558
 5. จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2558
 6. จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 2558

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร