แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2017 ผู้ชม 223

Grammar and conversation in use  / ภาสกร กลิ่นจันทร์
9786164066939
428.076 ภ493ก

GC-MS หลักการทั่วไปและการประยุกต์ใช้ / วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
9786164132399
681.7 ว835จ

IELTS writing / สุทิน พูลสวัสดิ์
9786165470841
428 ส779อ

Google Analytics เก็บสถิติและวิเคราะห์เว็บ+แอปให้ครบสูตร / ธัญธัช นันท์ชนก
9786167897479
004.67 ธ451ก

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=35