แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2017 ผู้ชม 70

Grammar and conversation in use  / ภาสกร กลิ่นจันทร์
9786164066939
428.076 ภ493ก

GC-MS หลักการทั่วไปและการประยุกต์ใช้ / วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
9786164132399
681.7 ว835จ

IELTS writing / สุทิน พูลสวัสดิ์
9786165470841
428 ส779อ

Google Analytics เก็บสถิติและวิเคราะห์เว็บ+แอปให้ครบสูตร / ธัญธัช นันท์ชนก
9786167897479
004.67 ธ451ก

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Tags : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560 แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร 7 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ กิจกรรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty / อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 6 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ 14 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ 21 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่