แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 16-06-2017 ผู้ชม 180

7 บูรพกษัตริย์ ราชภักดิ์ / ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์
9786160025404
923.1593 ฝ211จ

Auto CAD 2016 : Complete guide 2D/3D / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์
9786162006371
006.68 อ756อ

8 มหาคำถาม ที่มนุษย์สมัครงานทุกคนต้องอ่าน / มาร์ค เหล่าถาวรวงศ์
9786169253600
658.311 ม459ป

Appreciative inquiry : เปลี่ยนจุดแข็ง ให้เป็นจุดแกร่ง / นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล 
9786169260608
158.5 น618อ

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=33