กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง

เผยแพร่เมื่อ 15-06-2017 ผู้ชม 33

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง "หัวใจผู้ให้บริกรในยุค Thailand 4.0"

ภาพโดย งานโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : แผนบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560 การออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ตามแนวคิดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560 21 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ธันวาคม 2558 10 มิ.ย.2560 แนะนำหนังสือใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 ผู้ที่ได้รับรางวัลใน "กิจกรรมบอกตัวตนของคุณผ่านหนังสือ"