แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 12-06-2017 ผู้ชม 141

150 กิจกรรมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ / แมกโดนัลด์, ชารอน 
9786160431991
372.7 ม859ห

101 ปลาทะเลไทย = Reef fish of Thailand / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 
9786165361477  
อ 597 ธ312ห

1073307 ภาษา และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ = Language and learning experience management / มุทิตา ทาคำแสน 
372.21 ม627ห

1074502 : การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาบ้านและชุมชน = School and community collaboration / สุทธิพรรณ ธีรพงศ์
370.19 ส773ห

ข้อมูลโดย  นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล ตำแหน่งบรรณารักษ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

Tags : ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด กิจกรรม อบรม ทรัพยากร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=28