สงกรานต์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัยกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 19-04-2018 ผู้ชม 108

วันที่ 19 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์ุ (ผู้อำนวยการ) ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม สงกรานต์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

กิจกรรมสงกรานต์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในปีนี้ สำนักวิทยฯ ส่งบุคลากรร่วมกิจกรรมประกวด อ.เจ้า สงกรานต์ 2561 บุคลากรในสังกัดได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประกวด (:

สงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=222&lang=TH