มอกล้วยไข่เกมส์ กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 09-02-2018 ผู้ชม 390

มอกล้วยไข่เกมส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ นักกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 จัดได้ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จะเห็นได้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความร่วมมือร่วมใจส่งเสียงเชียร์นักกีฬาด้วยความสนุกสนาน ให้กำลังใจนักกีฬา เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่สร้างสมัครสมานเพื่อ มรภ. ของตนเอง

นักกีฬาของแต่ละ มรภ. แข่งขันกีฬาด้วยความน้ำใจนักกีฬา และยังได้มิตรไมตรีของนักกีฬา มรภ. คู่แข่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นหลักจากจบการแข่งขั้น ความสัมพันธ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานร่วมกัน การร่วมมือร่วมใจระหว่าง มรภ.  มีความรักใคร่กลมเกลียวทำให้การประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันประสบความสำเร็จ 

กำหนดการพิธีเปิด

ติดต่อประสานงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมอ่านได้ที่ http://www.kpru.ac.th/kpru-games-2018/

กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=205&lang=TH