นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2018 ผู้ชม 130

วันที่ 25-26 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมพิธีเปิด

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://photos.kpru.ac.th/index.php/kpru-gallery/category/309-exhibition_2018.html?start=81

Tags : นิทรรศการ ราชภัฏ วิชาการ พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย กำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=199