งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12-12-2017 ผู้ชม 170

12 ธันวาคม 2560 รองศาตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยกุล, นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช (รองผู้อำนวยการ) และบุคลากรให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ที่เข้ามาร่วมงาน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67"  วันที่ 13-15 ธันวาคม. 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และเข้ามาเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

คณะนักเรียนต่างตื่นเต้นกับการเยี่ยมชม สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) ซึ่งเป็นสถานที่ให้ความรุ้ และเป็นแหล่งข้อมูล ที่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ประกอบการศึกษา บริการต่างๆ ที่ห้องสมุดมีให้บริการ รวมถืงบรรยากาศภายในห้องสมุด และขอบคุณบุคลากรที่ให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่ให้บริการ

ภาพโดย :  งานโสตทัศนวัสดุ 

เอกสารประกอบ

Tags : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=174