สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดให้บริการ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

เผยแพร่เมื่อ 31-10-2017 ผู้ชม 96

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ปิดให้บริการ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560   สำนักวิทยบริการฯ ขอปิดให้บริการเนื่องจากบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก   โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  ขอบคุณค่ะ

 

 

 

Tags :

QRCODE

https://arit.kpru.ac.th/?page_id=162